SERVEROVÉ CENTRUMNaše servery a servery našich klientov sa nachádzajú v modernej klimatizovanej serverovni s nepretržitým bezpečnostným dohľadom. Výkon a aktuálne teplotné parametre sú monitorované v režime 24x7. Varovné signály sú spracované automatickými vyhodnocovacími systémami. V prípade nutnosti zasahujú pracovníci NON STOP servisného centra.
RIEŠENIA BEZ OBMEDZENÍBiznis v každom priemyselnom odvetví potrebuje aby bola podporná IT infraštrukúra flexibilná a stabilná. Pre našich zákazníkov vždy hľadáme otvorené a kreatívne riešenia s prihliadnutím na ich individuálne potreby pri minimalizácii zriaďovacích a udržiavacích nákladov.
informačné technológie s dôrazom na kontinuitu
upozornenie: naše služby sú silne návykové

  • Bezpečnosť
  • Kvalita
  • Rýchlosť
  • Spoľahlivosť