S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Nikto neinvestuje do výroby web stránky iba preto aby bola. Zaujať nových zákazníkov a poskytovať servis, produkty alebo informácie existujúcim partnerom je cieľom každého vlastníka komerčného webového sídla. Web stránka bez návštevnosti a plnenia poslania nemá zmysel. Hodnota a úspešnosť každej web domény je daná viacerými faktormi.

Medzi najzákladnejšie môžeme zaradiť:

- atraktivita interpretácie obsahu
- kvalita obsahu
- zrozumiteľnosť obsahu pre návštevníka (články, podstránky)
- zrozumiteľnosť obsahu pre internetové vyhľadávače (tagy, štruktúra)
- konkurencieschopnosť cien tovarov a služieb
- technologické vybavenie web prezentácie
- návštenosť (noví aj vracajúci sa návštevníci)
- SEO kompatibilita
- množstvo a kvalita spätných odkazov
- množstvo a kvalita uverejnených PR článkov
- cyklus inovácií obsahu
- súčasnosť prezentácie v kontexte najnovších webových trendov
- prepojenia so sociálnymi sieťami

Takmer každý, kto prevádzkuje web prezentáciu pozná tieto základné pojmy. O niečo zložitejšie na vedomosti a čas je dokázať objektívne preveriť aktuálnu vitalitu kokrétnej prezentácie. Dalších niekoľko dní môže zabrať skompletovanie analýzy a doporučení, ktoré by mal prevádzkovateľ v blízkej budúcnosti aplikovať. Najnáročnejšou úlohou je následne výsledky analýzy zapracovať do reálnej prezentácie. A poslednou logickou úlohou je s odstupom času vedieť zhodnotiť reálne splnenie cieľov v podobe zvýšenej návštevnosti alebo ďalších parametrov.

Otvorenou diskusiou s našimi existujúcimi partnermi a zákazníkmi sme došli k záveru, že najrozumnejšou cestou ako udržať a zlepšovať kvalitu našich produktov je kontinuálna starostlivosť o web sídla. Iba takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť cieľavedomé a efektívne skvalitnovanie produktu za súčasne rozumných finačných nákladov pre zákazníka. Forma tejto služby je teda zameraná na dlhodobú starostlivosť o produkt. Predchádzaním veľkým technologickým skokom vo vývoji prezentácie zároveň chránime zákazníka pred nepravidelnými vysokými výdajmi spojenými s nutnosťou kompletnej výmeny technologického vybavenia a obsahu stránky čo môže vo výhľade troch až piatich rokov ušetriť častokrát až tisícky eur.

Starostlivosť a všetky prislúchajúce aktivity sme rozdelili do štvordobého cyklu v rámci kalendárneho roka. Zákazník  každé tri mesiace obdrží komplexnú analýzu podloženú konkrétnymi meraniami, testovacími scenármi a procesmi cez ktoré prejde jeho prezentácia. Súčasťou je tiež zoznam odporúčaní, ktoré po zvážení náročnosti a vzájomnom odsúhlasení môžeme aplikovať. Zákazník spolu s touto službou získava rendrovací systém, ktorý sa prispôsobuje aktuálnym trendom a zobrazovacím zariadeniam a aplikuje najnovšie technologické prvky za súčasného zachovania pôvodného nosného imidžu prezentácie.

Spolu s týmito službami každé dva roky prejde aplikácia povinným designovým face liftingom, ktorý ju osvieži a omladí.

Čo je teda konkrétnou náplňou služby?
- pravidelná, štvrťročná SWOT analýza web sídla so zameraním na: SEO, validitu HTML kódu, analýzu správania a kvantity návštevníkov, test mŕtvych odkazov, preverenie kľúčových slov, spätné odkazy, stav PR článkov, analýza obsahu stránok, analýza štruktúry stránok, rýchlosť stránok, analýza registrácie v katalógoch, porovnanie vitality stránok s relevantnou konkurenciou, test prepojenia a PR na sociálnych sieťach, popis najnovších trendov v oblasti Inretnetovej reklamy a marketingu, ktoré by mal vlastník domény reflektovať
- analýza tiež pravidelne prináša predpokladaný odhad nákladov spojených s nasadením jednotlivých odporúčaní
- každá ďalšia analýza posudzuje úspešnosť a efektivitu nasadenia predchádzajúcich odporúčaní

Pre koho je služba vhodná?
- pre všetkých prevádzkovateľov web sídiel, ktorým časové možnosti nedovolia pravidelne hľadať vhodné testovacie nástroje a praktiky, porovnávať a skúmať nové trendy v oblasti Internetovej prezentácie zároveň im ale záleží na finančne nenáročnom marketingu ich stránok
- pre majiteľov web stránok, ktorým záleží na tom, aby ich dôležitý komunikačný nástroj s partnermi mal primeraný vzľad, prinášal relevantné informácie a dlhodobo sa udržiaval na technologickej špičke
- pre prevádzkovateľov internetových obchodov, ktorí majú navyše záujem o provnávacie analýzy s relevantnou konkurenciou v pravidelných cykloch

Aká je cena za tento perpetuálny servis?
Cena za servis je uvedená nižšie v tabuľke. Cena je založená na mesačných poplatkoch. Počiatočná analýza je v hodnote dvojnásobku mesačného paušálu. Cena je uvedená bez platnej DPH.

Web stránka - prezentácia (do 20 podstránok) 85 EUR / mesiac
Web stránka - prezentácia (nad 20 podstránok) 120 EUR / mesiac
Web stránka - prezentácia (nad 50 podstránok) individuálne
eshop (do 2 000 produktov)* 140 EUR / mesiac
eshop (nad 2 000 produktov)* 230 EUR / mesiac
eshop (nad 6 000 produktov)* 350 EUR / mesiac
eshop (nad 10 000 produktov)* individuálne

*) variácie produktov ako veľkosť/farba a podobne nepredstavujú v kalkulácii nové produkty