S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Našim klientom poskytujeme tiež email hostingové služby. Obvykle formou priradenia virtuálneho mailového servera. To dáva zákazníkovi neobmedzené možnosti správy všetkých mailboxov pod jeho doménou. Potrebujete 5, 20, alebo 200 mailboxov pre svojich zamestnancov? Virtuálny mail server je vždy dobrou voľbou.

Súčasťami služby sú okrem iného aj:
 • administračné rozhranie na správu mailboxov
 • SPAM filter
 • automatické odpovede v prípade neprítomnosti
 • presmerovania mailov
 • mailové aliasy
 • WEBMAIL
 • podpora protokolov POP3s a IMAPs
 • podpora zariadení Apple, Windows, Linux, Android
 • záložný mail server

Takisto môžeme pre Vás zriadiť sekundárny/záložný mailový server, ktorý prijíma a ukladá emaily v prípade výpadku Vášho vlastného, hlavného emailového servera. V okamihu, kedy hlavný server znovu začne poskytovať služby, všetky nazbierané emaily budú okamžite v dávkach doručené do príslušných mailboxov.