Ak sa Vám zdá, že niektoré Vaše systémy sú pravidelne preťažené a výkon niektorých nie je využitý ani na 10%. Je zrejme čas zamyslieť sa nad konsolidáciou výpočtových zdrojov Vášho datacentra.

V praxi to obvykle znamená:
  • migráciu systémov medzi servermi alebo dátovými centrami
  • vytvorenie virtualizačných platforiem
  • migráciu fyzických serverov na virtuálne
  • rekonfiguráciu dátových polí

Podobné praktiky často pripomínajú skladanie rubikovej kocky. Porovnávanie štatistických údajov s požadovaným a realným využitím systému. Prepočty výpočtových výkonov serverov (flops) a dátových úložísk (IOs). Odmenou za vynaloženú námahu sú však optimálne využité výpočtové zdroje alebo zdroje dátových úložísk, čo v konečnom dôsledku prináša nemalé úspory.