S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Pre pripojenie klientov na mailboxy môžete použiť POP3s a IMAPs protokol. POP3s protokol odporúčame použiť v prípade, že na čítanie Vašich emailov hodláte používať jedného emailového klienta a teda nie je potreba synchronizovať poštu. Naopak IMAPs použite vtedy, ak potrebujete synchronizovať. Špeciálnou kapitolou je potom synchronizácia odoslanej pošty, ktorú je možné dosiahnuť iba cez IMAPs. Server podporuje vačšinu emailových klientov (MS Windows, Linux, Android, IPhone a dalšie). Mailový server webzone.sk podporuje iba zabezpečené emailové protokoly uvedené nižšie.

Podrobnosti pripojenia:

server pre príjem pošty:
mail3.webzone.sk

server pre odosielanie pošty:
mail3.webzone.sk

prihlasovacie meno:
vaša celá emailová adresa

prihlasovacie heslo:
bolo Vám doručené v inicializačnej správe

IMAP STARTTLS detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 143
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

IMAP SSL/TLS detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 993
Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

POP3 STARTTLS detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 110
Zabezpečenie pripojenia: STARTTTLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

POP3 SSL/TLS detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 995
Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

SMTP detaily pripojenia pre odosielanie pošty:
TCP port: 587
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

V prípade, že poštový klient nedôveruje certifikátu potvrďte prosím jeho dôveryhodnosť.