S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Pútavý design, dodržiavanie W3C štandardov, HTML5, CSS3, optimalizácia obsahu pre internetové vyhľadávače (SEO). To sú základné pedpoklady úspešnej prezentácie firmy, produktu, alebo akéhokoľvek zámeru na internete. Pridaním Internetového marketingu a cielených reklamných online kampaní dostávame obraz o komplexnej službe, ktorú Vám môžeme ponúknuť. Obsah prezenácie budete mať plne pod svojou kontrolou. Náš unikátny CMS systém "CoachMySite" Vám umožní spravovať aj rozsiahly obsah bez vačšej námahy. Galérie, slideshows, novinky, obsah podstránok, vlastné CSS štýly, LOGO firmy. Toto všetko môžete. Systém Vás neobmedzuje v ničom. Používateľ s menšími nárokmi si vačšinu času vystačí s WYSIWYG editorom (online alternatíva textového procesora). Skúsenejší užívateľ sa môže pustiť do CSS hackingu. Zároveň sa môžete spoľahnúť, že prezentácia je hostovaná na zabezpečených serveroch v serverovni s najnovšími štandardami čo nám umožňuje ponúknuť Vám hosting s  priemernou dostupnosťou 99,9% a pravidelnými dennými zálohami celého obsahu - databáz, užívateľských súborov ako aj logov. Pre zákazníkov, ktorí chcú mať detailný prehľad o návštevnosti, alebo chcú mať možnosť porovnávania rentability marketingových a reklamných kampaní sú integrované profesionálne meracie a štatistické nástroje zo sady Google Webmaster Tools.

NIektoré s našich odovzdaných projektov: