S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Ak Vaša aplikácia potrebuje komunikovať s externými zdrojmi a nezáleží či sa jedná o klientskú alebo serverovú stranu komunikácie, pre tieto účely sa v Internetovom prostredí obvykle využívajú WEBSERVISY založené na SOAP protokole. Potrebujete zmeniť existujúce konektory? Napríklad preto, lebo sa zmenila špecifikácia na strane vzdialeného servisu? Alebo naprogramovať nový? Obráťte sa na nás.