Rýchlosť servisného zásahu je kľúčovým parametrom úspešnej spolupráce. Preto Vám už pri navrhovaní budúcej SLA odporučíme vhodného providera internetového pripojenia vo Vašej lokalite. V závislosti od požadoveného reakčného času a senzitivity prevádzky pre Vás navrhneme a integrujeme aj záložné riešenie pre prípad výpadku hlavného spojenia so svetom. Vzdialená pomoc a konfigurácia systémov môžu byť s týmto nastavením otázkou minút. Oceníte to najmä pri výpadku infraštruktúrnych súčastí zaisťujúcich nepretržitý chod prevádzky. Či už sa jedná o predajňu, výrobné alebo servisné pracovisko, vysoká dostupnosť služby svedčí o profesionalite prevádzkovateľa. Nespoliehajte sa preto na šťastné náhody. Oprite sa radšej o spoľahlivého partnera.