Či už máte fyzické, alebo virtuálne pracovné stanice, alebo servery, správne integrované zálohovacie systémy Vám môžu zachrániť dni, alebo týždne Vašej práce. Alebo občas, pri tých nahorších scénaroch, aj celú firmu.

Zálohovať denne, týždenne? Zálohovať celé operačné systémy, alebo robiť iba zálohy kľúčových dátových celkov? Zálohovať iba prírastky? Na aké médiá zálohovať? Disky, pásky, optické médiá? A aký typ zálohovania voliť pri rozsiahlych databázach, alebo účtovníctve? Akú retenciu dát potrebujem? Toto ani zďaleka nie sú všetky otázky súvisiace s ochranou dát. Ďalšou kapitolu sú tiež požiadavky na rýchlosť obnovy a cenu riešenia. A to sme ešte nespomenuli scenáre a procedúry pre "disaster recovery" a politky pre "business continuity". A tiež ich testovanie. A samozrejme aj testovanie obnovy samotných dát zo záloh.

Zálohovanie a obnova dát je citlivá a komplikovaná téma do ktorej vstupuje mnoho faktorov. A aj tie sa zvyknú v čase meniť. Občas sa mení sa dôležitoť systémov, alebo množstvo dát potrebných zálohovať. Radi Vám s touto problematikou pomôžeme. Navhrneme, prípadne aj nasadíme pre Vás optimálne riešenie. Stačí sa nám len ozvať.