Added: 25.4.2019
Dnešným dňom sme ukončili migráciu virtuálneho mailservera do cloudového centra SWAN.
Nové nastavenia pre emailových klientov si môžete skontrolovať na tejto podstránke:

NASTAVENIA MAILOVÉHO KLIENTA

Váš obľúbený webmail má dnešným dňom tiež nové sídlo:

WEBMAIL GATEWAY