Samozrejmou súčasťou nášho servisu sú automatické monitorovacie a notifikačné systémy. Iba takto môžeme v predstihu reagovať v prípadoch ako: zvyšovanie teploty vzduchu dátových centier, spomalenie systémov, preťaženie rôznych súčastí  siete, chyby v dátových úložiskách, pokusy o prelomenie firewallu a podobne. Ak aj vy v prípade problémov musíte volať servisnú službu a čakať na zásah, pouvažujte o zmene Vašej IT servisnej  firmy. Bude pre Vás isto príjemnou zmenou byť informovaný o zistených možných závadách a včasnému zabráneniu kolapsu systému.