S čím môžete rátať


 • Bezpečnosť

  Pri navrhovaní a nasadzovaní našich riešní je bezpečnosť vždy najdôležitejšou témou.
 • Kvalita

  Pred nasadením do produkcie podrobujeme všetky zmeny záťažovým testom v laboratórnych podmienkach.
 • Rýchlosť

  Čas potrebný na vývoj sa snažíme maximálne optimalizovať dôsledným menežmentom zdrojov.
 • Spoľahlivosť

  Všetky stretnutia s klientami dokumentujeme. Zápis zo stretnutí je vždy alfou pre plnenie našich ďalších úloh.
Prevádzkujete kritické aplikáce, ale nemáte istotu v ich dostupnosti? 99% priemerná dostupnosť je pre Vás magickým zaklínadlom?

Pomôžeme Vám dosiahnuť tieto štatistické čísla. Doporučíme a implementujeme Vám škálovateľné riešenie šité na mieru. S prihliadnutím na Vašu existujúcu infraštruktúru. Navrhneme pre Vás vhodnú alternatívu pre jednoduché jednovrstvové systémy až po komplexné systémy pozostávajúce z troch a viac vrstiev (aplikačné servre, databázy, diskové polia, prípadne externé zdroje dát). Kontaktuje nás.