Pre pripojenie klientov na mailboxy môžete použiť POP3, alebo IMAP resp. POP3S a IMAPS protokol. POP3 protokol odporúčame použiť v prípade, že na čítanie Vašich emailov hodláte používať jedného emailového klienta a teda nie je potreba synchronizovať poštu. Naopak IMAP použite vtedy, ak potrebujete synchronizovať. Špeciálnou kapitolou je potom synchronizácia odoslanej pošty, ktorú je možné dosiahnuť iba cez IMAP. Server podporuje vačšinu emailových klientov (MS Windows, Linux, Android, IPhone a dalšie).

Podrobnosti pripojenia:

server pre príjem pošty:
mail.webzone.sk

server pre odosielanie pošty:
mail.webzone.sk

prihlasovacie meno:
vaša celá emailová adresa

prihlasovacie heslo:
bolo Vám doručené v inicializačnej správe

IMAPS detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 993
Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS
Metóda autentifikácie: normálne heslo

POP3S detaily pripojenia pre príjem pošty:
TCP port: 110
Zabezpečenie pripojenia: STARTTTLS
Metóda autentifikácie: kryptované heslo

SMTP detaily pripojenia pre odosielanie pošty:
TCP port: 25, 587
Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS
Metóda autentifikácie: šifrované heslo

V prípade, že poštový klient nedôveruje certifikátu potvrďte prosím jeho dôveryhodnosť.